Om Meken-Minnet

Om Meken-Minnet

När Karolin Machine Tools (KMT) köpte Lidköping Machine Tools (LMT) av SKF år 2000 kunde gamla maskiner och andra historiska föremål samlas i en gemensam lokal, den gamla Verktygsavdelningen, där museet invigdes den 14 november 2002 av KMTs dåvarande styrelseordförande Björn Kumlin. Föreningen Meken-Minnet bildades i mars 2003. Syftet är att bevara LMT:s industrihistoria och att spegla företagets och de anställdas roll i samhälls-utvecklingen.

Föreningens medlemmar samlas under vinterhalvåret tisdagar mellan 09:00 och 12:00. Förutom arbete med museets utrustning och samlingar är den sociala gemenskapen en viktig faktor. Den förstärks genom gemensamma resor och utfärder med besök på andra museer.

Vi tar emot större eller mindre grupper, inkl. skolklasser, för en guidad visning efter överenskommelse. Fyll i kontaktformuläret längst ner på denna sida med era önskemål, så tar vi kontakt med er.

2018 har föreningen ett 80-tal medlemmar och årsavgiften höjdes 2018 till 100 kronor. Medlemmarna består främst av anställda och före detta anställda med intresse av Mekens industrihistoria, dess produkter, produktionsutrustning, anställdas arbetsförhållanden och livsvillkor. Även andra intresserade är naturligtvis välkomna som medlemmar. Våra stadgar ändrades 2020 för att göra det tydligare.

Klicka här om du önskar bli medlem.

Vi har även haft ett gott samarbete med Mekens Pensionärsförening som vid sitt årsmöte 2022 beslutade att upphöra som egen förening och överförde sina tillgångar till Meken-Minnet.

Samlingarna

Redan innan Meken-Minnet bildades fanns ett stort intresse av att samla och ta tillvara föremål som tillverkats genom åren, men när en trampsvarv som tillverkats i slutet av 1800-talet kunde införskaffas var glädjen stor. Nya Lidköpingstidningen, NLT, hade 1988-08-15 en artikel om händelsen.

Kanske blev glädjen ännu större när en centerless från 1922 hade renoverats och kunde infogas till samlingarna. Även denna händelse dokumenterades av Nya Lidköpingstidningen 1989-05-17.

Här nedanför kan du se ett litet axplock ur våra samlingar.

Meken-Minnets styrelse

Ordförande
Föreningen har beslutat att inte tillsätta någon ordförande tills vidare.

Föreningen har nu bytt bank till Lidköpings Sparbank. Vårt bankgironummer är 5828-2567. Du kan även betala medlemsavgiften med Swish.

Meken-Minnets resor

Varje år försöker vi göra en eller ett par resor för att besöka olika museer eller andra platser av intresse. Då åker vi buss från Meken på morgonen och stannar sedan på något trevligt ställe för en kaffepaus innan vi fortsätter till vårt mål. Lunch brukar vi äta i anslutning till besöket, och ibland blir det sedan eftermiddagsfika på något annat trevligt ställe innan vi är tillbaka i Lidköping.

Eftersom Meken-Minnet har haft ett nära samarbete med Mekens Pensionärsförening redovisas här nedan endast de resor som skett endast med Meken-Minnets medlemmar. För en mer komplett bild av de olika resmål man besökt hänvisas till denna sida.

Eftersom Mekens Pensionärsförening avvecklades på sitt årsmöte 2022 och överförde sina tillgångar till vår förening, är det vår målsättning att fortsätta att arrangera resor i samma anda som de gjorde under flera år.

2005 
Järnvägsmuseet i Skara och Husqvarna Fabriksmuseum, Lesjöfors Industrimuseum.

2006
Gnosjö, Töllstorps och Hulténs industrimuseer, Trollhättan, Villa Elfhög, Olidans kraftstation.

2007
Rubens Maskinhistoriska i Götene, Råbäcks stenhuggeri.

2008
Trollhättan.

2009
Aeroseum i Göteborg. Nobelmuseet i Karlskoga.

2010
Electrolux i Mariestad. Qvänum Malt.

2011
Fiskemuseet på Hönö Klova. Tändsticksmuseet i Jönköping.

2012
Ångfartyget ISA af Lygnern. Opelmuseet i Norra Lundby.

2013
Stora Mellby Mekaniska museum.

2014

2015
Motorcykelmuseet i Falköping.

Kontakta oss

Comments are closed.