2012

2012

Första resan gick till ångfartyget ISA af Lygnern

  • Avresa med buss från Meken.
  • Bussfika på väg söderut till Sätila.
  • Ombordstigning på fartyget ISA af Lygnern. Ursprungligen beställdes ett ångfartyg, S/S ISA, på Lidköpings Mekaniska Verkstad. Det levererades sommaren 1889 och trafikerade sedan Lygnern fram till 1924 och höggs upp 1935. Dagens ISA är en mindre kopia som drivs av två elmotorer.
  • Lunch.
  • Besök på träverkstad.
  • Hemfärd.

Andra resan gick till Norra Lundby och Opelmuseet

Comments are closed.